Contact

Heeft U na bestudering van de site nog vragen?
Zowel wat de ornithologie als wat de filatelie betreft, kunt u contact opnemen met ondergetekende!

Maar wellicht heeft U nog waardevolle opmerkingen of aanvullingen op mijn site?
Ook daarvoor houd ik mij aanbevolen!

Stuur een e-mail naar:mailadres

U kunt natuurlijk ook een brief sturen naar:

Peter van Nies
Zonneveld 126
NL-5923 KW Venlo