Engels eksterrijmpje

Eén ekster betekent ongeluk
(Vertaald uit het Engels door Peter van Nies)
One for sorrow, Two for mirth,
Three for a wedding, Four for a birth.
Five for rich, Six for poor,
Seven for a witch — I can tell you no more.
Eén is voor droefheid, twee is voor vreugde,
Drie is een bruiloft, Vier is geboorte.
Vijf is voor rijkdom, Zes is voor armoe,
Zeven is voor een heks — meer kan ik niet vertellen.

Een andere versie zegt:
One for sorrow, Two for joy,
Three for a girl, Four for a boy.
Five for silver, Six for gold,
Seven for a secret never to be told.
Eén is voor droefheid, twee is voor vreugde,
Drie is voor een meisje, Vier is voor een jongen.
Vijf is voor zilver, Zes is voor goud,
Zeven is voor een geheim dat nooit verteld mag worden.
Sommigen voegen hieraan nog een drietal regels toe:
Eight for a kiss, Nine for a wish,
Ten for a bird you must not miss.
Acht voor een kus, Negen voor een wens,
Tien voor een vogel die je niet mag missen.

En een derde versie zegt:
One’s sorrow, Two’s mirth,
Three’s a wedding, Four’s a birth.
Five’s a christening, Six a dearth,
Seven’s heaven, eight is hell,
And nine’s the devil his old self.
Eén is voor droefheid, twee is voor vreugde,
Drie is een bruiloft, Vier is een geboorte.
Vijf is een doop, Zes is een gebrek,
Zeven is de hemel, acht is de hel,
En negen is de duivel in hoogst eigen persoon!