Geslacht Pica

Geelsnavelekster, Pica nuttalli (by: DavisWiki.org)Hieronder vind je “alles” over onze inheemse ekster, waarbij, zij het beperkt, ook alle ondersoorten en de drie andere tot het geslacht Pica behorende ekstersoorten de revue zullen passeren.
Onlangs is op basis van DNA-onderzoek vastgesteld, dat een tweetal Ekstersoorten die voorheen als ondersoort van Pica pica werden aangemerkt, tóch als aparte soort moeten worden beschouwd. Het gaat hierbij om de Arabische of Asirekster (Pica asirensis) die we uitsluitend in het Asir-gebergte in het Zuid-Westen van het Arabisch schiereiland kunnen vinden, en de Noord-Amerikaanse Zwartsnavelekster (Pica hudsonia). De eveneens in Noord-Amerika voorkomende Geelsnavelekster (Pica nuttalli) was al langer erkend als afzonderlijke soort.
Op basis van DNA-onderzoek zijn nu ook de volgende ondersoorten van Pica pica aangemerkt als zelfstandige soorten: Zwartrugekster (Pica bottanensis), Maghrebekster (Pica mauritanica) en Oosterse ekster (Pica serica).

Daarmee komen we nu dus op zeven soorten Eksters die tot het geslacht Pica behoren. Zowel bij Pica pica als bij Pica serica vinden we ondersoorten, en wel de volgende tien:

Zwartsnavelekster, Pica hudsonia 

  • Pica p. fennorum
  • Pica p. pica
  • Pica p. melanotos
  • Pica p. bactriana
  • Pica p. leucoptera
  • Pica p. camtschatica
  • Pica s. serica
  • Pica s. anderssoni

De voormalige ondersoorten galliae en germanica vallen nu onder Pica p.pica; de voormalige ondersoorten kot, laubmanni en hemileucoptera worden bij Pica p.bactriana gerekend; japonica, amurensis en jankowskii bij Pica s. anderssoni; en tenslotte worden hainana en alashanica bij Pica serica gerekend. Deze laatste wordt overigens vaak abusievelijk SERICEA genoemd!

In het onderdeel Publicaties een (verre van volledig) overzicht met boeken, tijdschriften- en krantenartikelen.

En als laatste Links naar sites waar interessante informatie over eksters en andere leden van de kraaienfamilie is te vinden.

Terug naar boven