Biotoop

Vliegende Ekster verkent haar leefomgeving Biotoop in vroeger tijden
Oorspronkelijk kwamen ze vooral voor in open en halfopen landschappen: velden, landerijen en weilanden, afgewisseld met wat bossen en struiken: parkachtige landschappen dus. Grote aaneengesloten bossen (De Veluwe) worden gemeden, evenals landschappen die té open zijn, zoals uitgestrekte heidevelden.

Biotoop tegenwoordig
De laatste decennia vind je ze ook steeds meer in dorpen en stedelijke omgevingen. Er moet dan wel voldoende groen (bomen, struiken) aanwezig zijn. Een van de redenen hiervoor zou kunnen zijn, dat hun grote vijand de Zwarte kraai, die wat schuwer is, zich niet zo gemakkelijk in bewoonde gebieden begeeft. Het is er dus wat veiliger voor de Eksters en ze kunnen hier daarom tot vrij grote dichtheden komen.

Terug naar boven