Geluksbrenger

Geluksbrenger uit Zuid-Korea

Birds of joy
In sommige oosterse culturen (China, Japan, Korea enz.) wordt de Ekster beschouwd als geluksbrenger: “Birds of joy”. Men zegt wel dat Eksters een vreugdevolle boodschap brengen. Pruimenbloesems die als eerste in het voorjaar bloeien, kondigen de lente aan. Een Ekster op een tak van een bloeiende pruimenboom (“Magpie stands in the plum”) betekent dat het geluk nabij is.

Dubbel geluk (of dubbel pech?)
De postzegel van Zuid-Korea werd op 1 december 1982 uitgegeven met als speciaal doel, de frankering van nieuwjaarswenskaarten. De afbeelding toont twee eksters die op een tak boven een Koreaanse geldzak zitten! Onder (achter) de rode strik staat twee keer het Chinese karakter “Xi” afgebeeld. Dubbel geluk dus!

De Engelse tekst van de uitgiftefolder luidt als volgt:
“The stamp depicts a pair of magpies, which are considered to be an animal of good omen, and a Korean traditional money bag, a symbol of prosperity.”
De eksters brengen dus goede berichten, maar op een zak met geld hoeven we, denk ik, niet te rekenen…

In vroeger tijden was de Ekster ook in Europa een graag geziene gast op het platteland. Hij zorgde voor het opruimen van afval en verloste de boeren van schadelijk ongedierte op zijn akkers. Evolutie van landbouwpraktijken en de ontwikkeling van de jacht als sport, hebben het tij echter gekeerd. Helaas en ten onrechte. Dubbel pech dus!
Geluksbrenger uit China

Xi Shang Mei Shao
De Chinese uitdrukking “Xi Shang Mei Shao” betekent dat je aan de uitdrukking op iemands gezicht kunt zien, dat hij of zij gelukkig en tevreden is. Deze uitdrukking wordt traditioneel vergezeld van een Ekster op de tak van een in bloei staande pruimenboom.
(Xi=geluk; Shang=naderbijkomen; Mei Shao=de bovenkant van de wenkbrauw)

Kijk ook even naar het ruitje binnen de stempel: hier is eveneens twee keer het karakter “Xi” zichtbaar: “DUBBEL GELUK”!

Terug naar boven