Links

Lucienne van Ek, natuurjournaliste voor onder meer Roots magazine (voorheen Grasduinen), publiceert ook op de nieuwe online artikelenkiosken Blendle, TPO magazine, MyJour en eLinea. Ze is onlangs begonnen met een serie vogelmonologen onder de titel “Angry Birds Spreken Zich Uit”. In de eerste aflevering komt de Ekster aan het woord. Een bijzonder lezenswaardig verhaal over de Ekster, waarin nagenoeg alle vooroordelen en fabeltjes aan bod komen, én ontzenuwd worden…
EkstermonoloogMonoloog van een ekster: ‘Okee, er wordt misschien wel eens wat gestolen’
Glimmers interesseren hem totaal niet. Maar nu het broedseizoen weer in alle hevigheid is losgebarsten, gaat hij beslist een paar nestjes leegroven. Met goede reden! In deel 1 van de serie ‘Angry Birds Spreken Zich Uit’ lucht de meest gehate tuinvogel van Nederland zijn hart…
‘Al kunnen ze nog geen eik van een beuk onderscheiden, of nog erger: geen kraai van een kauw, je wilt niet geloven wat mensen allemaal over mij te zeuren hebben…  doorlezen 

(Het doorlezen is overigens NIET gratis, maar kost op Blendle 0,69 cent. Niettemin, voor circa 2245 woorden is dit zo goed als voor niets.)

Op de site van Vogelbescherming Nederland een beknopte beschrijving met de belangrijkste details.
SOVON is een organisatie die zich bezig houdt met het organiseren van landelijke vogeltellingen ten behoeve van natuurbeheer, beleid en onderzoek.
Op de site van Avibase een uitgebreide database met informatie over alle vogels van de wereld. Hij bevat bijna 2 miljoen gegevens over 10.000 soorten en 22.000 ondersoorten, met informatie over verspreiding, taxonomie, synoniemen in verschillende talen en meer.
IVN Vecht en Plassengebied geeft van vele in Nederland voorkomende vogels, uitgebreide informatie. Die over de ekster is weliswaar verouderd, maar geeft niettemin interessante details.
Iets heel anders: Wapens waarin of waarnaast een ekster figureert!

De stad Elsterberg in Sachsen (D),
de stad Elsterwerda in Brandenburg (D),
de stad Bad Elster in Sachsen (D),
de stad Caaschwitz in Thüringen (D),
de stad Algermissen in Niedersachsen (D),
het stadje Michalovce in Slowakije (SK), en
de stad Chesterfield in Derbyshire (GB). Hier staat de ekster naast het wapen.

Er zijn ook enkele Australische wapens met een erop of ernaast figurerende ekster. Het spreekt vanzelf dat het zich hierbij niet om Pica pica handelt maar om de Australische ekster; niet eens lid van de Kraaienfamilie! Volledigheidshalve vermeld ik ze toch maar:
Het nationale wapen van Australië,
het wapen van de staat South Australia,
het wapen van de stad Brighton in South Australia,
het wapen van de stad Singleton in New South Wales en
het wapen van de stad Brunswick in Victoria. De hierop afgebeelde ekster ziet er trouwens verdacht veel uit als Pica pica! Zou het ontworpen zijn door een Europeaan?

Terug naar boven