Verspreiding en ondersoorten

Er werden twaalf ondersoorten onderscheiden volgens Steve Madge (Crows & Jays) en Tim Birkhead (The Magpies).
Zie Publicaties ► Boeken. Andere ornithologen echter, onderscheidden er zestien of zelfs zeventien. Deze laatste groep vond de Geelsnavelekster óók een ondersoort van Pica pica!

Inmiddels (2014) is men echter op basis van DNA-onderzoek (zie Handbook of the Birds of the World Vol.14) tot geheel andere conclusies gekomen! Er wordt nu uitgegaan van vier soorten die tot het geslacht Pica behoren: Common Magpie (Pica Pica), Arabian Magpie (Pica asirensis), Black-billed Magpie (Pica hudsonia) en Yellow-billed Magpie (Pica nuttalli).
In het HBW Vol. 14 worden vervolgens nog slechts tien ondersoorten onderscheiden van de soort Pica pica: fennorum, pica, melanotos, mauritanica, bactriana, leucoptera, camtschatica, anderssoni, bottanensis en serica, de andere drie soorten zijn monotypisch en hebben dus géén ondersoorten.
De voorheen als ondersoorten aangemerkte P.p.galliae en P.p.germanica worden nu gerekend tot P.p.pica; de ondersoorten kot, laubmanni en hemileucoptera worden tot P.p.bactriana gerekend; japonica, amurensis en jankowskii bij P.p.anderssoni; tenslotte worden hainana en alashanica tot P.serica gerekend. Deze laatste wordt overigens vaak abusievelijk SERICEA genoemd!

Voortschrijdend onderzoek heeft er toe geleid dat de indeling weer gewijzigd is. Volgens versie 8.2 van de IOC World Bird List (gepubliceerd in 2017), hebben sommige ondersoorten de status van soort gekregen. Het betreft Black-rumped Magpie (Pica bottanensis), Maghreb Magpie (Pica mauritanica) en Oriental Magpie (Pica serica). Bij deze laatste wordt één ondersoort onderscheiden: Pica serica anderssoni).

In onderstaand kaartje zijn alle actuele verschillende soorten en ondersoorten ingekleurd.

Verspreiding Pica pica
Pica pica pica Britse Eilanden, Z Scandinavië tot Oost-Europa, Klein-Azië
Pica pica melanotos Iberisch schiereiland
Pica pica fennorum N Scandinavië, N-W Rusland
Pica pica bactriana Centr. Rusland tot Iran, N India en Mongolië, Z-W Siberië
Pica pica camtschatica Kamtsjatka, N-O Siberië
Pica pica leucoptera Z-O Siberië, Mongolië, N-O China
Pica mauritanica N-W Afrika
Pica serica N Myanmar tot O China, Taiwan, N Indochina
Pica serica anderssoni Z-O Rusland, Korea, N-O China
Pica bottanensis Bhutan, ww en Centr. China
Pica asirensis Z-W Saoudi-Arabiä
Pica hudsonia W Noord-Amerika
Pica nuttalli Californië

Terug naar boven