Verspreiding en ondersoorten

Er werden twaalf ondersoorten onderscheiden volgens Steve Madge (Crows & Jays) en Tim Birkhead (The Magpies).
Zie Publicaties ► Boeken. Andere ornithologen echter, onderscheidden er zestien of zelfs zeventien. Deze laatste groep vond de Geelsnavelekster óók een ondersoort van Pica pica!

Inmiddels is men echter op basis van DNA-onderzoek (zie Handbook of the Birds of the World Vol.14) tot geheel andere conclusies gekomen! Er wordt nu uitgegaan van vier soorten die tot het geslacht Pica behoren: Common Magpie (Pica Pica), Arabian Magpie (Pica asirensis), Black-billed Magpie (Pica hudsonia) en Yellow-billed Magpie (Pica nuttalli).
In het HBW Vol. 14 worden vervolgens nog slechts tien ondersoorten onderscheiden van de soort Pica pica: fennorum, pica, melanotos, mauritanica, bactriana, leucoptera, camtschatica, anderssoni, bottanensis en serica., de andere drie soorten zijn monotypisch en hebben dus géén ondersoorten.

De voorheen als ondersoorten aangemerkte P.p.galliae en P.p.germanica worden nu gerekend tot P.p.pica; de ondersoorten kot, laubmanni en hemileucoptera worden tot P.p.bactriana gerekend; japonica, amurensis en jankowskii bij P.p.anderssoni; tenslotte worden hainana en alashanica tot P.p.serica gerekend. Deze laatste wordt overigens vaak abusievelijk SERICEA genoemd!

In onderstaand kaartje zijn alle actuele verschillende soorten en ondersoorten ingekleurd.

Verspreiding Pica pica
Pica pica pica
Pica pica melanotos
Pica pica mauritanica
Pica pica fennorum
Pica pica bactriana
Pica pica camtschatica
Pica pica leucoptera
Pica pica anderssoni
Pica pica serica
Pica pica bottanensis
Pica asirensis
Pica hudsonia
Pica nuttalli