Grijsborstboomekster

(Dendrocitta formosae)    Duitsland  Graubrust-Baumelster   Groot brittannië  Grey Treepie  Frankrijk  Témia de Swinhoe
 

Grijsborstboomekster, Dendrocitta formosaeBeschrijving: Vrij algemene boomekster met een groot verspreidingsgebied: van de uitlopers van de Himalaya in het Noorden van India, via nagenoeg geheel China tot in Taiwan (Formosa). Er is nog een kleine, geïsoleerde populatie in het Ghats-gebergte in het Oosten van India. Tamelijk dof gekleurd, zéker in vergelijking met de Rosse Boomekster. De Grijsborstboomekster heeft zwarte vleugels met een kleine, witte vlek aan de basis van de primaries. Lichtgrijze of witte romp. Zwart “gezicht”, keel en voorhoofd staan in sterk contrast met de vaalgrijze nek. De anaalstreek is kastanjebruin en de schouders vaalbruin. Staart zwart met een per ondersoort variabele hoeveelheid grijs. De middelste twee staartveren zijn verlengd en lopen breed uit. Beide seksen gelijk, juveniel wat doffer gekleurd.
Habitat: Bladverliezende bergbossen, met voorkeur voor afwisseling met cultuurgronden en struikgewas. Doorgaans tussen 800 en 2300 meter hoogte maar in China ook wel vanaf 550 meter.
Lengte: 36 tot 40 cm (incl. staart)
Voortplanting: Nestelt solitair. Het nest is tamelijk klein voor een vogel van deze grootte, en bestaat uit een ondiep takkenplatform met een nestkommetje dat gevoerd is met fijnere plantaardige materialen. Wordt door beide partners gebouwd op een hoogte van 2 tot 6 meter. Legsel bestaat uit 2 tot 5 eieren (meestal 3 of 4), met een lichte basiskleur (wit- of geelachtig, soms zelfs bleekgroen) en bruin of grijs gespikkeld en gevlekt. Beide partners broeden vermoedelijk. De jongen worden door beide gevoerd. Broedtijd mei tot juli: hoe noordelijker hoe later.
Bijzonderheden: Door zijn aanpassingen aan een koudere omgeving kan hij veel noordelijker voorkomen dan andere boomeksters. Erg sociaal, vaak in kleine groepjes van 5 of 6 exemplaren. Eet zeer gevarieerd: insecten, kleine gewervelde dieren, zaden, fruit, nectar en bessen. Foerageert vaak op de grond. Er worden zeven ondersoorten onderscheiden. Gedrag en uiterlijk lijken erg veel op de Rosse Boomekster maar hij is iets kleiner met een iets langere snavel en een kortere staart. Is ook minder afhankelijk van menselijke activiteiten.