Filatelistische elementen

In de thematische filatelie worden vele verschillende filatelistische elementen onderscheiden, waarvan het grootste gedeelte gebruikt kan worden in een tentoonstellingsverzameling. Het zijn dus niet alléén postzegels die tot een goede thematische verzameling behoren, maar evenzeer stempels, telegrammen, postwaardestukken, postzegelboekjes enzoverder enzovoorts. Bovendien alles wat bij de totstandkoming van deze producten gemaakt wordt: hierbij kun je denken aan ontwerptekeningen, proefdrukken kleurenproeven en dergelijke meer.
Van al deze verschillende producten heb ik voorbeelden opgenomen, voor zover ze tenminste ekstergerelateerd zijn. Niet alle getoonde afbeeldingen heb ik in mijn bezit, de ontbrekende stukken heb ik op de mancolijst opgenomen.

Het gebruik van de persoonlijke postzegels/postwaardestukken is op dit moment nog niet toegestaan in een tentoonstellingscollectie. De reden hiervoor is, dat deze stukken niet officieel door de post zijn uitgegeven óf niet algemeen verkrijgbaar zijn geweest aan de loketten tegen de postprijs.
Gezien de enorme vlucht die de gepersonaliseerde zegels/postwaardestukken hebben genomen, is dat standpunt volgens mij echter niet eeuwig meer vol te houden.

De zogenaamde “cinderella’s” (in het Engels “poster stamps”) zijn eveneens niet toegestaan. Deze elementen hebben nooit een postale functie gehad en zijn dus ook niet filatelistisch! Hieronder vallen ook uitgiften van enkele zogenaamde roofstaten: landen die beduidend meer zegels hebben gedrukt dan noodzakelijk voor het eigen gebruik in het betreffende land; zegels die bovendien vaak rechtstreeks van de drukker naar de postzegelhandel werden gestuurd en het land van uitgifte dus nooit gezien hebben! Ook zijn er zegels gedrukt van landen die niet eens als zodanig bestaan, of bestaan hebben!

Van zowel de persoonlijke zegels als van de cinderella’s laat ik enkele voorbeelden zien.