Veel gestelde vragen

1. Zijn eksters dieven?
2. Hebben eksters een negatieve invloed op de zangvogelpopulatie?
3. Wat zijn de vijanden van de ekster?
4. Zijn er niet teveel eksters?
5. Wat is het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje ekster?
6. Hoeveel eieren legt een ekster?
7. Beginnen eksters meteen te broeden als het eerste ei is gelegd?
8. Na hoeveel dagen vliegen de jonge eksters uit?
9. Ik heb een jonge ekster gevonden, wat kan ik er mee doen?
10. Wat eten eksters?
11. Ik heb een bruine ekster gezien in Nederland, kan dat?

Staat jouw vraag er niet bij?
Stuur dan een mailtje via de Contactpagina


 
1. Zijn eksters dieven?

Eksters zijn nieuwsgierige vogels. Als ze blinkende voorwerpen vinden, zullen ze deze aan een onderzoek onderwerpen. Er is echter nog nooit vastgesteld dat ze blinkende voorwerpen of juwelen verzamelen en ze vervolgens mee naar hun nest nemen. Bij alle nestcontroles die tot nu toe zijn uitgevoerd, is nog nooit een blinkend voorwerp aangetroffen!
Voor meer informatie: Voedsel

Terug naar boven


 
2. Hebben eksters een negatieve invloed op de zangvogelpopulatie?

In het broedseizoen willen ze nog wel eens eieren en jongen van andere zangvogels aan hun jongen voeren. Uit geen enkel wetenschappelijk onderzoek is echter gebleken, dat (zang-)vogelpopulaties achteruit zijn gegaan door eksterpredatie. Integendeel: uit onderzoek in Engeland is gebleken, dat het aantal jonge én volwassen zangvogels dat door rondstruinende katten wordt gegeten, vele malen groter is! En bij de ontwikkeling van het Lauwersmeer tot natuurgebied, was de toename van de zangvogelpopulatie procentueel zelfs groter dan de toename van de eksterpopulatie.
Voor meer informatie: Vijanden van de ekster en Voedsel

Terug naar boven


 
3. Wat zijn de vijanden van de ekster?

Eksters hebben vele vijanden! De belangrijkste natuurlijke vijanden zijn de Havik en de Sperwer die zowel volwassen als jonge vogels kunnen slaan. De Buizerd heeft het voornamelijk voorzien op jonge vogels omdat hij voor de volwassen exemplaren niet wendbaar genoeg is.
Vossen en (verwilderde) katten zijn eveneens een gevaar voor jonge eksters. Eekhoorns lusten, als ze de kans krijgen, graag een ekstereitje. Zwarte kraaien eten zowel de eieren als de jongen. Bovendien pikken ze graag eksternesten in.
Als gevolg van de vele misverstanden en vooroordelen die er over eksters bestaan is DE MENS eigenlijk wel de grootste vijand!
Voor meer informatie: Vijanden van de ekster

Terug naar boven


 
4. Zijn er niet teveel eksters?

Daar lijkt het wel eens op want je ziet ze tegenwoordig overal. Maar dat is slechts schijn! Eksters hebben zich uit veiligheidsoverwegingen veel meer naar dorpen en stedelijke omgevingen verplaatst. Daartegenover zijn ze in hun oorspronkelijke habitat echter afgenomen. Volgens de “Atlas van de Nederlandse broedvogels” (SOVON 2002) kwamen er in Nederland naar schatting ruim 51.000 (40.000 tot 60.000) broedparen voor. In 1979-1985 waren dat er nog 60.000 tot 120.000! Sinds 1990 is er sprake van een significante afname van <5% per jaar. De index is in 2006 al gedaald tot circa 75 (1990=100).
Voor meer informatie: Voorkomen

Terug naar boven


 
5. Wat is het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje ekster?

Beide seksen zien er uiterlijk exact gelijk uit. Toch is er wel enig verschil: mannetjes zijn over het algemeen iets groter dan vrouwtjes, en dat scheelt toch al gauw gemiddeld 10%. Dit verschil komt tot uitdrukking in zowel lichaamsgewicht, vleugellengte, maximale staartlengte als snavellengte en -hoogte. Gezien de variatie die er ook binnen de seksen voorkomt, is het praktisch onmogelijk om alleen op uiterlijke kenmerken te bepalen of een ekster van het mannelijk of vrouwelijk geslacht is.
Voor meer informatie: Kenmerken

Terug naar boven


 
6. Hoeveel eieren legt een ekster?

De gemiddelde grootte van een eksterlegsel is 6 stuks maar kan variëren van 4 tot 8 stuks. Ook zijn er al nesten gevonden met 3 of 9 en zelfs 10 eieren. Bij een aantal onderzoeken in Groot Brittannië varieerde het eerste legsel tussen gemiddeld 5,5 en 6,7 eieren.
Voor meer informatie: Voortplanting

Terug naar boven


 
7. Beginnen eksters meteen te broeden als het eerste ei is gelegd?

Ja, daarom zijn de jongen ook altijd van verschillende grootte. De gemiddelde broedduur van 18 dagen is gebaseerd op de periode tussen het leggen van het laatste ei en het uitkomen van het eerste jong. Maar aangezien het wijfje al begint te broeden als het eerste ei is gelegd, moet de feitelijke broedduur dus langer zijn. Onderzoek heeft uitgewezen dat tussen het leggen van het eerste ei en het uitkomen van het eerste jong een periode van 24 dagen zit.
Voor meer informatie: Voortplanting

Terug naar boven


 
8. Na hoeveel dagen vliegen de jonge eksters uit?

Na een broedduur van gemiddeld 18 dagen (nadat het laatste ei is gelegd) komen de jongen uit het ei. Dit uitkomen gebeurt verspreid over twee tot drie dagen. Zij blijven 22-24 dagen in het nest alvorens uit te vliegen.
Voor meer informatie: Voortplanting

Terug naar boven


 
9. Ik heb een jonge ekster gevonden, wat kan ik er mee doen?

Jonge eksters die net uitgevlogen zijn, worden nog een tijdlang gevoerd door hun ouders. Ze zien er weliswaar wat hulpeloos uit en kunnen nog niet zo goed vliegen, maar er wordt wél voor ze gezorgd. De ouders zullen doorgaans niet ver uit de buurt zijn. Gewoon laten zitten dus!
Als er wat met de ouders gebeurd is en het jong kan nog niet voor zich zelf zorgen, dan kun je het mee naar huis nemen en proberen groot te brengen met voedsel van dierlijke oorsprong. Gehakt voldoet prima, zéker als het wordt aangevuld met vitakalk of beendermeel. Er dient ook vezelrijk voedsel te worden gegeven: levende meelwormen, sprinkhanen of krekels. Voor de liefhebbers: stukjes eendagskuiken of muizen! Ook wordt wel puppievoer gegeven als aanvulling. Voer tenminste viermaal per dag. Als de vogel gezond is zal hij zijn bek open doen en kun je het voer er in kleine porties in stoppen. Soms moet je met gebruikmaking van je vingernagels de snavel aan de voorkant openmaken om hem te kunnen voeren. Je kunt een pincet gebruiken als hulpmiddel om het voedsel in de bek te stoppen. Houdt er rekening mee dat de jonge vogel nog beschermd moet worden tegen (nachtelijke) afkoeling. Gebruik indien nodig een infrarood-lamp.
Zodra de vogel vliegvlug is, dient hij de mogelijkheid te krijgen om vrij te vliegen.

Terug naar boven


 
10. Wat eten eksters?

Eksters zijn alleseters. Zij komen voor in vele verschillende habitats en hebben, dus, een breed spectrum van mogelijke voedseltypes. Ze foerageren voornamelijk op de grond en eten ‘s zomers vooral voedsel van dierlijke oorsprong, en dan vooral ongewervelde dieren (insecten e.d.). ‘s Winters wordt dit aangevuld met plantaardige bestanddelen. Daarnaast zijn het ook aaseters.
Eksters hebben een reputatie als predator van eieren en jonge zangvogels en zij zouden een negatieve invloed hebben op de aantallen zangvogels. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat deze maar een zeer klein bestanddeel van zijn voedsel uitmaken en de zangvogelstand hieronder totaal niet te lijden heeft. (Zie ook vraag 2)
Voor meer informatie: Voedsel

Terug naar boven


 
11. Ik heb een bruine ekster gezien in Nederland, kan dat?

Ja dat kan zeker. Dit is een verschijnsel met de wetenschappelijke naam “Bruinmutatie”, één van de mogelijke melaninemutaties. Andere mogelijkheden zijn onder andere “ALBINISME”, “LEUCISME” en “MELANISME”. De zwarte kleur bij eksters is te danken aan het pigment eumelanine. Als dit pigment niet op de juiste wijze (zwakker) oxideert, kan het zwart niet volledig tot ontwikkeling komen en resulteert er een licht- tot donkerbruine kleur. Eksters (maar ook andere vogels) met deze kleurafwijking zijn nagenoeg altijd van het vrouwelijk geslacht.
Voor meer informatie en enkele afbeeldingen: Kleurmutaties

Terug naar boven