Filatelie

Ekster, EstlandOnder dit kopje vindt u alles wat ook maar enigszins met eksterfilatelie te maken heeft: filatelie dus, waarop afbeeldingen van eksters te zien zijn, of die anderszins ekstergerelateerd zijn. Daarbij kun je vooral denken aan een aantal -voornamelijk Duitse- plaatsnamen, veren en eksterogen!

Onder Tentoonstellen laat ik de collectie zien waarmee ik al een aantal keren heb deelgenomen aan (internationale) tentoonstellingen. Hij gaat natuurlijk over eksters. Deze collectie is in de loop der jaren geëvolueerd van 12 pagina’s in A4-formaat naar een collectie van 16 pagina’s in A4-formaat. Op dit moment bestaat ze weer uit 12 pagina’s, maar nu in het afwijkende formaat van 30 cm x 30 cm! Dat geeft een iets groter oppervlak om de teksten en afbeeldingen te tonen. Vooral grotere stukken komen dan beter tot hun recht.
Bij thematische tentoonstellingsverzamelingen is het gewenst en ook zeer gebruikelijk, dat van een zo groot mogelijke verscheidenheid aan filatelistische elementen gebruik wordt gemaakt. In deze collectie komt dat goed tot uitdrukking.

Onder Filatelistische elementen een overzicht van alle postzegels en overige filatelistische elementen waarop eksters zijn afgebeeld, tenminste, voor zover ik van het bestaan op de hoogte ben. Filatelistische elementen zijn o.a. postzegelboekjes, diverse soorten stempels, postwaardestukken, roodfrankeringen, telegrammen en dergelijke meer.

Het grootste gedeelte van de afbeeldingen komt uit mijn eigen verzameling, de rest van een bevriende Belgische verzamelcollega. De afbeeldingen van postzegels die ik zelf niet bezit, komen voornamelijk van de sites van Chris Gibbins, en Kjell Scharning

De Nieuwe aanwinsten van het laatste jaar worden op een aparte pagina genoemd, om er extra aandacht op te vestigen. Op de openingspagina vind je dan ook een verwijzing hiernaar.

Mijn Mancolijst geeft een overzicht van postzegels en andere filatelistische elementen die ik nog graag in mijn verzameling zou willen opnemen.

Tenslotte vind je een pagina met links naar interessante postzegelsites.