Links

Op deze pagina vindt U links naar andere sites die uit vogel-filatelistisch oogpunt interessant (kunnen) zijn.

Een bijzonder interessante site voor de verzamelaar van vogelpostzegels is die van Chris Gibbins en de hiermee vergelijkbare site van Kjell Scharning. Alle vogelpostzegels worden in zowel een landenlijst als een soortenlijst genoemd. Beide sites worden zeer frequent bijgewerkt, waardoor je ook snel op de hoogte bent van nieuwe uitgiften.

Madelèn Essens
 
Een leuke website is die van Madelèn Essens over mezen. Ze heeft zelfs een nestkast met een camera, waardoor het leven in die kast voor iedereen te volgen is. Verder veel informatie over mezenpostzegels en over het leven van mezen in het algemeen.

PAG-O
 
Voor degenen die lid willen worden van een vereniging die gespecialiseerd is in het verzamelen van vogelpostzegels (ja, die bestaat!), is er de site van de Philatelistische Arbeitsgemeinschaft Ornithologie. Het is een Duitse vereniging met ongeveer 100 leden. Hiervan zijn er ongeveer 50 Nederlandstalig. Naast de Duitse activiteiten, vindt er één à twee keer per jaar een bijeenkomst plaats, meestal in De Meern of in IJsselstein (U), waar de Nederlandse en Vlaamse leden elkaar treffen. In het programma wordt ofwel een ornithologische ofwel een filatelistische lezing opgenomen en er is altijd gelegenheid tot ruilen en kopen/verkopen.

The Bird Stamp Society
 
Degenen die liever lid willen worden van een Engelstalige gespecialiseerde vereniging, kunnen terecht bij de The Bird Stamp Society

 

NVTF ThemaphilaAlgemene thematische filatelie vind je bij de NVTF, de Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie. De Belgische (Vlaamse) tegenhanger is Themaphila, de Belgische Vereniging voor Thematische Filatelie.