Arabische ekster (Pica asirensis)

(Pica asirensis)    Duitsland  Asirelster    Groot brittannië  Arabian Magpie    Frankrijk  Pie d’Arabie

   (Bates, 1936)
Verspreiding Picaa
 

Verspreiding: Komt uitsluitend voor in de jeneverbesboissen in de valleien van het Asir-bergmassief in het zuidwesten van Saoedi-Arabië.

Bijzonderheden: Onderscheidt zich door een tamelijk vale, zwarte kleur, maar met een erg "glossy" paarse staart. Zijn snavel en poten zijn groot en hij heeft het minste wit op schouders en vleugels van allemaal. Ook het geluid dat hij maakt, wijkt sterk af van dat van Pica pica: een treurig en langdurig gekrijs (a mournful prolonged screech).
Hij werd in het verleden vaak beschouwd als ondersoort van Pica pica, maar het geïsoleerde voorkomen in een zeer beperkt gebied, het afwijkende geluid dat hij produceert en de verschillen in uiterlijk, maken het zeer aannemelijk dat het hier een afzonderlijke soort betreft. Monotypisch.

NB: Er zouden maximaal 135 paren van bestaan en de soort staat daardoor als ‘endangered‘ te boek.