Zwartsnavelekster

(Pica hudsonia)    Duitsland  Hudsonelster    Groot brittannië  Black-billed Magpie    Frankrijk  Pie d’Amérique

   (Sabine, 1823)
Verspreiding Picaa
Pica hudsonia

Verspreiding: Noord-Amerika, kustgebieden van zuid Alaska, zuidwest Canada, westen van de USA, met name in delen van de volgende staten: Californië, Nevada, Utah, Arizona, New Mexico, Oklahoma, Kansas en Nebraska.

Bijzonderheden: Lijkt verrassend veel op Pica pica maar heeft relatief iets langere vleugels en staart. Glanst blauw, vooral in het eerste jaar.
Omdat hij zoveel afwijkt van Pica pica camtschatica, is het meer voor de hand liggend dat verspreiding heeft plaats gevonden vanuit het zuiden dan vanuit Azië. Onderzoek tot nu toe wijst erop, dat Pica hudsonia en Pica nuttalli genetisch erg nauw aan elkaar verwant zijn en dat beide vormen tamelijk ver afstaan van de soorten in de oude wereld. Dit wordt mede onderstreept door studies van gedrag en geluid.
Ook het feit dat Pica hudsonia zo weinig variaties vertoont in zijn uitgestrekte verspreidingsgebied, draagt bij aan die mening. Inmiddels is op basis van DNA-onderzoek komen vast te staan, dat het zich hier inderdaad om een afzonderlijke soort handelt. Monotypisch.