Pica pica pica

|____|   (Linnaeus, 1758)

Pica pica picaVerspreiding: Europa, behalve het Noorden (Pica pica fennorum) en Zuid-westen (Pica pica melanotos). Voorheen werden de in het zuidoosten van Duitsland voorkomende Eksters gerekend tot een afzonderlijke ondersoort: Pica pica germanica; de in de Benelux, Frankrijk en Italië voorkomende Eksters werden gerekend tot de ondersoort Pica pica galliae. Tegenwoordig worden deze niet meer als zodanig onderscheiden. Men rekent ze nu allemaal tot de nominaatvorm Pica pica pica.

Bijzonderheden: Alle details zijn terug te vinden onder menukeuze “Pica pica“.