Pica serica anderssoni

|____|   (Lönnberg, 1923)

Pica pica anderssoniVerspreiding: Het Zuidoosten van Rusland (Ussuri-gebied), het uiterste Noordoosten van China en Korea.

Bijzonderheden: Is een ondersoort van Pica serica en lijkt daar ook op, maar heeft minder uitgesproken groen en purper iriserende kleuren.

Volgens HBW Vol.14 vallen onder deze ondersoort eveneens Pica pica jankowskii (Oosten van Mantsjoerije en Sichote Alin), Pica pica japonica (het Japanse eiland Kyushu) en Pica pica amurensis (Khabarovsk in Ussuriland).