Oosterse ekster (Pica serica)

|____|   (Gould, 1845)

Pica pica sericaVerspreiding: Oosten en Zuiden van China, Taiwan, Noorden van Myanmar, Noorden van Laos en Noorden van Vietnam.
Geïntroduceerd in Kyushu (Japan).

Bijzonderheden: Lijkt erg veel op Pica pica pica maar met relatief langere vleugels en kortere staart. De glans op vleugels en staart is meer purperblauw.

Hieronder vallen ook Pica serica anderssoni en de door sommigen onderscheiden ondersoorten Pica pica hainana (Hainan) en Pica pica alashanica (Ala Shan in Centraal-China).

Deze ondersoort wordt vaak Pica pica SERICEA genoemd (HBW Vol. 14), dat is dus niet juist.