Publicaties

Hieronder heb ik een zeer uiteenlopend scala opgenomen van publicaties die direct dan wel indirect betrekking hebben op Eksters en andere leden van de kraaienfamilie.
Boeken
Op dit moment heb ik hieronder in totaal veertien boeken opgenomen die ik in mijn bibliotheek heb. Enkele van deze boeken handelen uitsluitend over Eksters van het geslacht Pica, andere hebben de in Nederland of Europa voorkomende kraaiachtigen tot onderwerp. Bovendien nog een tweetal die de gehele kraaienfamilie (Corvidae) behandelen. De meeste van deze boeken zijn in het Nederlands, maar een viertal is in het Engelse en twee in het Duits.
Tijdschriften
Hier worden een aantal tijdschriftartikelen behandeld met de Ekster als onderwerp. Het ligt voor de hand dat Nederlandse tijdschriften de boventoon voeren: “Vogels”, “Vogelnieuws”, “SovonNieuws”, “Het Vogeljaar”, “De Natuurgids” en “Dutch Birding” om maar meteen de belangrijkste te noemen. Daarnaast ook nog enkele artikelen uit Duitsland: in het Duitse tijdschrift “Vögel” een zeer lezenswaardig artikel dat de vinger exact op de zere plek weet te leggen: vooroordelen en misvattingen die er bestaan over kraaiachtigen in het algemeen en Eksters in het bijzonder. In het Duitse tijdschrift “Der Falke” een artikel over de relatie tussen Eksters en Staartmezen.
Krantenartikelen
Enkele artikelen die ik uit verschillende kranten heb overgenomen, en die hun actualiteit nog niet verloren hebben.
Overige publicaties
Hieronder slechts één onderwerp tot nu toe en wel de blog van Marisa Stoffers van het IVN Amsterdam over de ekster. Op mijn site is het hier te vinden.
De originele tekst van deze blog is te vinden op IVN Natuureducatie Amsterdam, waar trouwens nog meer interessante natuurblogs van Marisa zijn te vinden: Marisa Stoffers, IVN Amsterdam

Terug naar boven