Publicaties

Hieronder heb ik een zeer uiteenlopend scala opgenomen van publicaties die direct dan wel indirect betrekking hebben op Eksters en andere leden van de kraaienfamilie.

Boeken
Op dit moment heb ik hieronder in totaal elf boeken opgenomen. Enkele van deze boeken handelen deze uitsluitend over Eksters van het geslacht Pica, andere hebben de in Nederland of Europa voorkomende kraaiachtigen tot onderwerp. Bovendien nog een tweetal die de gehele kraaienfamilie (Corvidae) behandelen. De meeste van deze boeken zijn in het Nederlands, maar een viertal is in de Engelse taal.

Tijdschriften
Hier worden een aantal tijdschriftartikelen behandeld met de Ekster als onderwerp. Het ligt voor de hand dat Nederlandse tijdschriften de boventoon voeren: “Vogels”, “Vogelnieuws”, “SovonNieuws”, “Het Vogeljaar”, “De Natuurgids” en “Dutch Birding” om maar meteen de belangrijkste te noemen. Daarnaast ook nog enkele artikelen uit Duitsland: in het Duitse tijdschrift “Vögel” een zeer lezenswaardig artikel dat de vinger exact op de zere plek weet te leggen: vooroordelen en misvattingen die er bestaan over kraaiachtigen in het algemeen en Eksters in het bijzonder. In het Duitse tijdschrift “Der Falke” een artikel over de relatie tussen Eksters en Staartmezen.

Krantenartikelen
Enkele artikelen die ik uit verschillende kranten heb overgenomen, en die hun actualiteit nog niet verloren hebben.

Overige publicaties
Twee onderwerpen tot nu toe.
De eerste is de opera van Gioacchino Rossini met de titel: “La Gazza Ladra”, letterlijk vertaald betekent dat: “De Diefachtige Ekster”.
De tweede is een dubbel-CD van Marillion met de titel “The thieving Magpie”. Inderdaad, een verwijzing naar de opera van Rossini!
Over vooroordelen en misvattingen gesproken…..