Boeken

In de VOGELATLAS van Nederland (ISBN 978 90 2157 0051), uitgegeven door SOVON vogelonderzoek Nederland, wordt op pagina’s 394 en 395 het vóórkomen van de Ekster en de veranderingen sinds 1973 besproken. Een pdf-bestand met de volledige tekst van deze beide pagina’s vind je hier (0,3 Mb).

"De ekster, in zwart en wit" Boek van Jenny De Laet "The Magpies" Boek van Tim Birkhead "Die Elster" Boek van Udo Bährmann "Die Elster" Boek van Gerard Kooiker en Claudia Verena Buckow

De ekster, in zwart en wit
ISBN: 90-5487-193-8.
Boek geschreven door Jenny De Laet (o1952), waarin zij ons een boeiend en verhelderend inzicht geeft in het leven van de Ekster door de seizoenen heen.
Zou in de boekenkast van iedere ekster-liefhebber moeten staan.

The Magpies, The ecology and behaviour of Black-billed and Yellow-billed Magpies
ISBN: 0-85661-067-4.
Boek geschreven door Tim Birkhead met afbeeldingen van David Quinn.
Hierin komen alle aspecten van het leven van zowel Pica pica als Pica Nuttalli aan de orde, inclusief hun controversiele verhouding met de mens.
Bijzonder interessant!

Die Elster
ISBN: 3 89432 208 X
Schrijver is Udo Bährmann.
Het werd oorspronkelijk geschreven in 1968 en beleeft inmiddels zijn 3e, onveranderde oplage.
Gedetailleerde wetenschappelijke beschrijving op basis van honderden persoonlijke waarnemingen en onderzoekingen in de Duitse Lausitz.
Deels gedateerd, maar nog steeds interessant!

Die Elster
ISBN: 3-89104-633-2
Ondertitel: Ein Rabenvogel im Visier
Schrijver is Gerhard Kooiker en Claudia Verena Buckow.
Het is een boek uit de reeks ‘Vogelkunde’
Gedetailleerde wetenschappelijke beschrijving op basis van honderden persoonlijke waarnemingen en onderzoekingen.

"De ekster" Boek van Wolter Bos en Johanna Hoek "Crows and Jays" Boek van Steve Madge en Hilary Burn "The CROWS" Boek van Franklin Coombs "Crows of the World" Boek van Derek Goodwin

De ekster
Geen ISBN-nummer.
Boek geschreven door Wolter Bos met tekeningen van Johanna Hoek. Uitgave uit 2009 in eigen beheer. Hierin komen (zeer) beknopt de belangrijkste aspecten van de ekster aan de orde. Vierenvijftig pagina’s waarvan de helft met mooie en duidelijke tekeningen.

Crows and Jays
ISBN: 0-7136-3999-7.
Boek geschreven door Steve Madge met tekeningen van Hilary Burn. Het is een combinatie van wetenschappelijk accurate informatie en een identificatiegids. Of je nu vogelaar, of bioloog bent, je krijgt met dit boek een beter begrip van het leven van deze bijzonder mooie maar complexe groep vogels.
Een standaardwerk!

The Crows
ISBN: 0-7134-1327-1.
Schrijver is Franklin Coombs, de vele pentekeningen, vier kleurenillustraties en een aantal foto’s zijn eveneens van zijn hand. Alle elf Europese soorten worden uitvoerig beschreven met de nadruk op hun gedrag als communicatiemiddel. Als extraatje een beschrijving van de Kuifkoekoek, die op enkele kraaiensoorten parasiteert.

Crows of the World
ISBN: 0-8014-1057-6.
Geschreven door Derek Goodwin met illustraties (vele pentekeningen en drie kleurplaten) van Robert Gillmor.
Na een bespreking van gedrag dat op (nagenoeg) alle soorten van toepassing is, volgt een beschrijving per soort van alle leden van de Kraaienfamilie naar de stand in 1976. Mij is niet bekend of dit de laatste druk is.

"Kraaien" brochure van Vogelbescherming Nederland "Kauwen in de spiegel" Boek van Achilles Cools "De kauwentuin" Boek van Achilles Cools "Kraaienbende" Boek van Geert-Jan Roebers en Stefan Halewijn

Kraaien
Geen ISBN-nummer.
Uitgave van Vogelbescherming Nederland. Zeer beknopte beschrijving van de acht kraaiensoorten die Nederland rijk is.

Kauwen in de spiegel
ISBN: 90-4501-046-1
Boek geschreven door Achilles Cools.
De kauw, een van de meest voorkomende vogels, is niet erg populair. Ten onrechte. De kunstenaar Achilles Cools leeft tussen een kolonie kauwen en leerde ze begrijpen. Hij ontdekte dat het intelligente vogels zijn met een hoog ontwikkelde taal en zelfs dialecten. Hij stelde vast dat de kauwen, die vrij rond zijn huis vliegen, verschillende en vaak opvallende persoonlijkheden hebben.

De kauwentuin
ISBN: 90-4501-036-4
De kauwentuin is een uitzonderlijk natuurverhaal met fascinerende observaties over de manier waarop vogels met mensen, en mensen met vogels omgaan: gelijkwaardig. Kauwen zijn echte individuen met vaak sterke persoonlijkheden. Veel van hun gewoonten doen denken aan menselijk gedrag. Ze doen ons inzien hoeveel dierlijke erfenissen de moderne mens nog in zich heeft. Temidden van al dat evenwaardige leven leert de mens zichzelf en de wereld beter begrijpen.

Kraaienbende
ISBN: 90-5011-229-3.
Boek geschreven door Geert-Jan Roebers en Stefan Halewijn.
Het boek gaat voornamelijk over de in Nederland levende leden van de kraaienfamilie. Behalve de Zwarte Kraai, de Roek, de Raaf en de Kauw die tot de familie Corvus behoren zijn dat ook nog de Ekster en de Gaai.

"Vlaamse gaaien" Boek van Achilles Cools "Kraaien, kwajongens van bos en veld" Boek van Jenny De Laet

Vlaamse gaaien
ISBN: 90-4500-855-6
In Vlaamse gaaien vertelt Achilles Cools op een ongedwongen manier over de natuur, over universele gedragingen bij mens en dier, over dat wat men meestal niet gezien heeft, en toch het meest fundamentele in ons leven is. Telkens weet hij met een inlevingsvermogen voor mens en dier aan zijn verhalen een diepgang te geven die ontroert.

Kraaien, kwajongens van bos en veld
ISBN: 90-5487-372-8.
Boek geschreven door Jenny De Laet (o1952), waarin zij op populair-wetenschappelijke wijze vertelt over het leven van de naaste familieleden van de Ekster.