Denkvermogen Eksters

(Overgenomen uit: Vogels 04/2013 (bron: www. sciencedaily.com))

Zuid Korea, 1973Bij veel mensen zal deze situatie bekend voorkomen. Als je in de natuur een ree of vogel direct aankijkt, vlucht die sneller dan wanneer je langsloopt zonder je ogen op hem te richten. Wetenschappers van de Seoul National University hebben naar dit gedrag uitgebreid onderzoek gedaan. Ze zijn erachter gekomen, dat als mensen eksters direct aankijken, de vogels “sneller denken”. In hun studiegebied, de campus van de universiteit, liepen twee onderzoekers naast elkaar op een foeragerende ekster af. De ogen op de vogel gericht. Zodra de vogel dit in de gaten had, nam hij razendsnel een besluit om door te gaan met eten of te vluchten. Vervolgens liepen de onderzoekers paarsgewijs naar de ekster zonder een priemende blik op de kraalogen van de vogel. De ekster keek even snel op,maar nam langer de tijd om te beslissen door te eten of te vluchten. Volgens onderzoeksleider Dr. Sang-im Lee kunnen eksters aan het gezicht van mensen aflezen of ze een bedreiging vormen!
Dit is een belangrijke eigenschap voor vogels die in de nabijheid van mensen wonen.