Eksters, kraaien en kaaskoekjes

(Overgenomen uit: Vogels 05/2016 (bron: Ecological Society of America))

Amerikaanse kraaien (Corvus brachyrhynchos) en Eksters (Pica hudsonia) broeden vaak bij elkaar in de buurt. Volgens Rhea Esposito van de University of Louisiana beschermen de kraaien de kleinere Eksters tegen nestrovers zoals raven. Maar welke prijs betalen de Eksters hiervoor? Of het voedselaanbod voor Eksters beperkter is door de nabijheid van kraaien onderzocht Esposito door middel van een serie experimenten met Cheetos, een soort kaas-snackjes.
Ze legde de oranjekleurige hapjes in het gras en observeerde wat er gebeurde. Eksters bleken gemiddeld twintig seconden sneller bij de snacks te zijn dan kraaien. De kraaien waren dus iets voorzichtiger. Nadat de kraaien ontdekt hadden dat de snacks meegenomen werden naar het Eksternest plunderden ze dat regelmatig. Kraaien deden dit drie keer zo vaak bij nesten van Eksters als andersom.
Vervolgens verborg Esposito de Cheetos. De snacks werden pas beschikbaar nadat de vogels aan een touwtje hadden getrokken. Eksters hadden deze truc gemiddeld één minuut eerder door dan kraaien. Ten slotte ontdekte ze dat kraaien de Eksters gebruikten als Cheetoszoekers. Had een Ekster een Cheetos gevonden, dan vloog de kraai er snel op af om het kaashapje te stelen. Naarmate dit vaker gebeurde, verminderde de interesse van de Eksters om naar Cheetos te zoeken.
Meer interessant onderzoek van Rhea Esposito vind je hier: https://www.researchgate.net/profile/Rhea_Esposito