Tijdschriften

In “Vogelwelt 136“, een Duits vogeltijdschrift, stond in 2016 een artikel over een heel bijzondere broedplaats van enkele Eksters, met de titel: “Brutplatz der Elster (Pica pica) in einem Gebäude im Ruhrgebiet”. Het waren in totaal vier nesten die, in tegenstelling tot wat doorgaans gebruikelijk is, niet overdekt waren. Het complete verhaal als pdf-bestand vind je hier.

In “VOGELS” tijdschrift over vogels en natuurbescherming nummer 05 (2016), een artikel over het bij elkaar in de buurt broeden van Amerikaanse Eksters en kraaien, met als bron ‘Ecological Society of America’. De Eksters betalen er wél hun tol voor!
Amerikaanse kraaien en Eksters broeden vaak bij elkaar in de buurt. Volgens Rhea Esposito van de University of Louisiana beschermen de kraaien de kleinere Eksters tegen…… lees hier verder

In de winteruitgave (Nr. 181 van 2013) van “Stichting het Noord-Brabants Landschap“, werd een artikel gepubliceerd over de relatie tussen Sint Oda en Eksters.
Kennelijk heeft de Ekster een belangrijke rol gespeeld in het leven van de heilige Oda, getuige het feit dat ze meestal wordt afgebeeld met een Ekster op haar hand. Ik verschillende kerken in binnen- en buitenland zijn deze terug te vinden, onder andere in Lier (B), Melderslo, Budel, Venray en Sint Oedenrode. Deze laatste plaats is zelfs naar haar vernoemd (Sint Oda-rode). Lees het artikel hier (0,3 Mb).

In “VOGELS” tijdschrift over vogels en natuurbescherming nummer 04 (2013), een artikel over het denkvermogen van Eksters, met als bron www.sciencedaily.com.
Bij veel mensen zal deze situatie bekend voorkomen. Als je in de natuur een ree of vogel direct aankijkt, vlucht die sneller…… lees hier verder

In “Het Vogeljaarjaargang 60 (2012) nummer 1 een interessant artikel van Hein van Grouw over kleurafwijkingen bij kraaiachtigen met de titel: “Geen kraai zo bont of er zit wel een vlekje aan – Het fenomeen ‘witte veren’ in kraaiachtigen”. Het handelt over kleurafwijkingen als gevolg van onder andere Voedseldeficiëntie, Leucisme en Albinisme bij Zwarte en Bonte Kraai, Roek, Raaf en Kauw.
Een pdf-bestand met de volledige tekst vind je hier (0,6 Mb).
Zoals gebruikelijk bij de artikelen van Hein van Grouw, is het verrijkt met een aantal zeer interessante afbeeldingen.

In “Erfvogels in Beeld 2010“, een publikatie van Vogelbescherming Nederland, stond onder andere een interessant artikel over Eten en gegeten worden, zo werkt de natuur. Een pdf-bestand met de volledige tekst vind je hier (0,6 Mb).

In “Vögel“, een Duits vogeltijdschrift, stond in herfstuitgave van 2009 een artikel over Eksters, met de titel: Eksters, ten onrechte vogelvrij verklaard? Ik heb het uit het Duits vertaald en je vindt het hier.

Ik kreeg een interessant knipsel uit 2007 van het Duitse tijdschrift “Der Falke” over het in elkaars onmiddellijke nabijheid broeden van Eksters en Staartmezen.Ik heb het uit het Duits vertaald en je vindt het hier. De afbeeldingen zijn helaas van niet zo beste kwaliteit.

In Dutch Birding nummer 2 van 2006 een interessant (engelstalig) artikel van Hein van Grouw over kleurafwijkingen bij vogels met de titel: “Not every white bird is an albino: sense and nonsense about colour aberrations in birds”.Een pdf-bestand met de volledige tekst vind je hier (0,45 Mb). Het artikel is verrijkt met een aantal zeer interessante afbeeldingen, waaronder enkele kraaiachtigen.

Onder de titel “Vogelnieuws” worden door Vogelbescherming Nederland elk jaar enkele themanummers uitgegeven.
In het themanummer stadsvogels, 19e jaargang nummer 2 van juni 2006, een interessant artikel van Gert Baeyens over de opmars van eksters en kraaien naar de binnenstad en de onderlinge concurrentie daarin. Een pdf-bestand met de volledige tekst vind je hier (0,6 Mb).
In nummer 5 van oktober 2008 worden de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar de invloed van eksters op de zangvogelpopulatie in Parijs. lees het artikel

In “VOGELS” tijdschrift over vogels en natuurbescherming nummer 02 (2006), een hartenkreet van Adri de Gelder (toenmalig directeur, inmiddels overleden): “Dus jij werkt nu bij de Vogelbescherming,” zegt Cees, om er direct op te laten volgen: “Vinden jullie ook niet dat er teveel eksters zijn? ” Er gaat geen verjaardagsfeestje voorbij of deze vraag komt in één of andere vorm wel op me af. Vrijwel altijd…… lees hier verder

In “De Natuurgids“, contactorgaan van het IVN in Limburg, jaargang 42 nummer 5 (augustus 2004), een artikel van Jos Smeets over “De schooier van de buurt”. Een antwoord op de vraag: Zijn er teveel eksters? en zijn ze een gevaar voor de vogelstand? Een pdf-bestand met de volledige tekst vind je hier (0,6 Mb).

In “SovonNieuws“, jaargang 16 nummer 2 (mei 2003), een interessant interview met Gert Baeyens (gepromoveerd op gedragsonderzoek bij eksters!) over o.a. de huwelijkstrouw van eksters (en kraaien). Een pdf-bestand met de volledige tekst vind je hier (0,8 Mb).

In “VOGELS“, tijdschrift over vogels en natuurbescherming nummer 1 (februari/maart 2003), een artikel met de veelzeggende titel: “Een gedistingeerde underdog”. De ekster is niet misdadig maar miskend! Een pdf-bestand met de volledige tekst vind je hier (1,5 Mb).

In “het VOGELJAAR“, tweemaandelijks tijdschrift voor vogelstudie en vogelbescherming jaargang 50 nummer 6 (2002), een uitgebreid wetenschappelijk artikel over de ekster.Een pdf-bestand met de volledige tekst vindt je hier (1,7 Mb).
In jaargang 54 nummer 3 (2006) een uitgebreid artikel over een onderzoek naar kraaien- en eksternesten in de gemeente Oud-Beijerland. Hieruit blijkt dat eksters zich in en om het dorp beter thuis voelen dan in het buitengebied. Parkachtige structuren zijn favoriet en deze zijn in of langs het dorp in voldoende mate aanwezig. Ze bereiken hier dan ook hoge dichtheden (7 paar per 100 hectare). De zwarte kraaien dringen nog niet zoals de eksters diep in het dorp door en vestigen zich hoofdzakelijk aan de buitengrenzen en verspreid in het buitengebied. De ekster bereikt de hoogste dichtheden in gebieden waar voldoende nestbomen, gazons en grasbermen aanwezig zijn om te foerageren. De nabijheid van menselijke bewoning biedt ze veiligheid tegen bejaging en tegen roofvijanden als de havik. De grootste vijand van de ekster blijft echter de zwarte kraai!
In jaargang 54 nummer 5 (2006) een kort artikeltje over kleurafwijkingen bij eksters in Deventer. Een pdf-bestandje met de volledige tekst vind je hier (0,2 Mb).